Miske története - Miske Község honlapja

Keresés
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Miske története

KÖZSÉGÜNK

Miske a XVIII. század elején a kalocsai Érsekség birtokához tartozó puszta volt. (Miske úrbéli térképe 1790.)

1719-ben gróf Csáky Imre kalocsai érsek adott letelepedési engedélyt kedvező feltételekkel 30 magyar és tót családnak.
Ez a 30 család hozott újra életet a török idők alatt elnéptelenedett pusztára. 1722-ben plébániát, 1731-ben templomot kap a falu.
A mai római katolikus templom 1768-ban épült fel. Miske, mint politikai község 1724-ben lett szervezve, innentől gyors fejlődésnek indult és 1791-ben már 1357 lelket számlált. Az iskola tanítójáról az első írásos feljegyzést 1728-ban találjuk.
Az 1850-es évek közepén már 300 gyermek látogatja az iskolát. A mai iskola 1893-ban épült fel.
A századfordulón és az azt követő évtizedekben is a föld biztosította a megélhetést. Ipari létesítményként csak a gabonamalom működött.
A kereskedelmet 7-8 szatócs látta el. Az 1930-as évektől funkcionálnak a Hangya-, Tej- és Hitelszövetkezetek.
A II. világháborút követően a község társadalmi, gazdasági, kulturális élete jelentős fejlődésnek indult.
A földosztásban részesülők egy része termelőszövetkezetet alakított. A kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység megélénkült. Az 1950-es, de különösen az 1960-as évek időszakát minden területen a kollektivizálás jellemezte.
A mezőgazdaságban megszűnt a magántulajdon. Előbb három, később ezek egyesüléséből egy nagy termelőszövetkezet alakult.
A termelőszövetkezet gazdálkodási eredményei, a jól szervezett háztáji gazdálkodás döntően meghatározták Miske község fejlődését, a lakosság anyagi gyarapodását. A település a hatvanas évektől szinte teljesen újjáépült, az alapvető közszolgáltatás feltételei jó színvonalúvá váltak. A társadalmi, gazdasági fejlődés lendülete az 1990-es rendszerváltás után némileg megtorpant ugyan, de a további dinamikus fejlődés feltételei a magánosításon keresztül megteremthetőek.
Miske község jelenlegi közigazgatási területe 4.017 ha, belterülete 183 ha. A község állandó lakóinak száma 1956 fő.
A község Magyarország déli részén található a Dunától 10 km-re Bács-Kiskun megyében.
A községben általános iskola és óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, 450 főt befogadó sportcsarnok található.
Miske községben megtekinthető a világhírű festőművész Tóth Menyhért volt lakóháza. A volt miskei házából a Bács-Kiskun Megyei Múzeumigazgatóság Tóth Menyhért Alkotóházat alakított ki, ezzel lehetőséget teremtve több művészeti tevékenységre (festés, rajzolás, grafikák készítése, szoborfaragás). Tóth Menyhért sírja a miskei temetőben lelhető fel. Róla nevezték el a falu általános iskoláját s ennek udvarán avatták fel Kiss Sándor Tóth Menyhért-szobrát.

A Tóth Menyhért Alkotóház előzetes bejelentéssel, egyeztetéssel bármikor látogatható. A község saját címerrel és zászlóval rendelkezik, mely 1996-ban készült el. (Miske község címer)

Miske község rendezvényei közül kiemelkedik a minden évben megrendezendő augusztus 20-i falunap, melyen a falu apraja- nagyja részt vesz és ezen a napon kerül kiosztásra Miske község díszpolgári címe, melyet a képviselő-testület adományoz a helyi közösség szolgálatában, a helyi közügyek, a kultúra, a tudomány, a művészetek és a sport területén kiemelkedő érdemeket szerzett személyeknek.
A szabadidő hasznos eltöltéséhez a község rendelkezik szabadidő központtal, ahol két füves futballpálya, teniszpálya, horgásztó található.
A központ szálláslehetőséget is biztosít 10 fő részére, melyet 25 főre kívánunk bővíteni, így alkalmas lehet csapatok, egyesületek fogadására is.

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz